FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

Billedelement ver. 1

Billedelementet gør det muligt at indsætte en billederotation på dine sider. Du kan enten vælge nogle specifikke billeder, der skal vises på hver enkelt side, eller du kan vælge at vise de samme billeder på alle dine sider. Du kan selv vælge, hvilken hastighed og animation der skal bruges til skift mellem billeder.
Læs mere omgrundlæggende regler for typer og størrelser på billeder til brug på din webløsning HER.

Nedenstående guide forklarer om funktionerne i billedelementet.

Under hver side i SmartWeb er der et punkt der hedder ”Billedelement”Hvis du trykker på ”Billedelement”, kommer du til nedenstående side.Her har du mulighed for at vælge, hvilke billeder du gerne vil bruge til billedelementet.

Upload fil: Her kan du vælge et billede, der ligger på din computer, og som du vil bruge til billedelementet.

Vælg fil: Har du allerede uploadet et billede til din filhåndtering, kan du trykke på "vælg fil", hvorefter du kan vælge det pågældende billede. 


Nedenfor vises et eksempel, hvor der er valgt tre billeder til visning i billedelementet.Vær opmærksom på at rækkefølgen på billederne, er den rækkefølge, der vil blive vist i billedelementet som standard.

Hvis du gerne vil have tekst på dine billeder eller benytte dem som links til en side, skal du trykke på "Ekstra info"-knappen. Derefter kommer du til nedenstående side. Her kan du indtaste et link, titel og en beskrivelse for billedet. Denne funktion kunne f.eks. benyttes til at sætte fokus på et bestemt produkt. 

Under arbejdet med dit billedelement, er det altid en god ide løbende at tjekke dets udseende, når du laver en ændring. Nedenfor vises et eksempel på et billedelement, der er under opbygning.Som du kan se, vises billedet ikke helt korrekt, da hverken standard bredden eller højden stemmer overens med billedet. Derfor beskæres billedet uhensigtmæssigt.

For at løse problemet skal du gå ind under fanebladet "Indstillinger", hvor du har mulighed for at redigere billedelementet, så det passer præcist til billederne. 

Dette kan du læse mere om i næste afsnit.
 Læs mere:

2.1.7.2. Avanceret